Lange relationer skaber stabilitet i krisetid

Trods hård konkurrence holder nogle virksomheder fast i de lange samarbejder med logistikleverandører. Når kriserne rammer, viser det sine fordele. ”Når du har et samarbejde med en logistikudbyder, der har kørt over lang tid, kan du ordne tingene uden for meget usikkerhed,” siger ekspert i logistik.

”Chaufføren passer bedre på vores ting, fordi han kender os,” siger Bjarke Roost, logistikansvarlig hos EET Group. Under Covid-krisen gjorde afstandskravene, at chaufførerne måtte udføre en del af arbejdet før afgang uden kontakt med lagerpersonalet. Foto: Jacob Nielsen.
”Chaufføren passer bedre på vores ting, fordi han kender os,” siger Bjarke Roost, logistikansvarlig hos EET Group. Under Covid-krisen gjorde afstandskravene, at chaufførerne måtte udføre en del af arbejdet før afgang uden kontakt med lagerpersonalet. Foto: Jacob Nielsen.

Lange forretningsrelationer skaber stabilitet i et svingende og kriseramt marked. Og de er samtidig en god måde at sikre en robust drift af logistikken på i tilfælde af kriser. Det fortæller professor Aseem Kinra, der underviser på Copenhagen Business School og leder professoratet for global forsyningskædestyring ved universitetet i Bremen.

”Langsigtede partnerskaber vil gøre det muligt for de involverede parter at overvinde vanskelige tider i fællesskab,” siger han.

Ifølge Aseem Kinra varer de fleste samarbejder med en logistikleverandør et par år, nogle gange tre til fem år. Den korte levetid gør det ofte muligt at konkurrenceudsætte ydelsen i et marked, der er kendt for hård konkurrence på blandt andet pris, hvilket holder logistikleverandørerne på stikkerne. Men den lave pris kommer ofte med den hage, at der er mindre plads til initiativ og fleksibilitet i aftalen.

Tætte forbindelser skaber handlekraft

Hvis du har en tæt relation med din samarbejdspartner, kan du nemmere håndtere kriser og fremtidssikre din virksomhed, siger professoren.

”Når du har et samarbejde med en logistikudbyder, der har kørt over lang tid, kan du ordne tingene uden for meget usikkerhed. Det så vi blandt andet under Covid-19. Du er forbundet og integreret med din logistikudbyder, og det er en fordel, når man oplever for meget volatilitet og flaskehalse i markedet,” siger han.

Længere logistiksamarbejder kan tillade virksomheden at arbejde med mere langsigtede mål og fokusere på for eksempel kerneydelsen.

”Efter min mening er etablering af langsigtede partnerskaber med logistikudbydere et effektivt middel til metodisk og pålideligt at nå sine langsigtede strategiske mål og for eksempel arbejde målrettet med at højne effektiviteten,” siger Aseem Kinra.

”Et langt samarbejde er ikke bare et ægteskab, det er også fælles investering i aktiver. Bagsiden af medaljen er, at det tager tid at udvikle samarbejdet,” påpeger Aseem Kinra.

"Der har lige været Covid-19-pandemi, men næste gang bliver det noget andet, der forstyrrer din forretning. Du skal have en lang relation for at hjælpe dig med at overkomme kriserne."

Netop høj fleksibilitet i aftalen blev nødvendig for EET Group, da Brexit trådte i kraft. EET Group leverer it- og overvågningsudstyr fra deres webshop til 25 lande i Europa, herunder England. Som følge af Brexit blev transporttiden til Storbritannien væsentligt forlænget på grund af toldbehandling.

Den logistiske ydelse for EET Group var med Brexit blevet mere kompliceret, og logstikpartneren DACHSER blev taget i ed. Det førte nemlig til øgede omkostninger for EET Group, fortæller Bjarke Roost, der er ansvarlig for virksomhedens lagre og forsyningskæder.

”De par dages længere toldbehandlingstid er død tid for os. Det er ti pct af en måned, hvor vi binder mere kapital i varelageret i England,” siger Bjarke Roost.

I resten af markedet opsagde logistikleverandører kontrakter til England på grund af øgede omkostninger til administration. Men i stedet for at opsige samarbejdet, fandt parterne frem til en løsning.

Ligesom resten af markedet stod både EET Group og DACHSER med mere kapital bundet i lastbilerne på vejene som følge af toldbehandlingen. Til gengæld kendte de efter ni års samarbejde hinanden ud og ind.

”Vi forstod jo hinandens situation. DACHSER forstod, at vi stadig havde behov for at samhandle med Storbritannien, selvom det blev dyrere. Forhandlingen om den fremtidige situation med Brexit kunne klares på en halv time over telefonen, mens lastbilerne stadig rullede. Vi kunne fortsætte med at diskutere service og prisreduktion, mens krisen stod på, netop fordi forholdet er så stærkt,” siger Bjarke Roost om virkeligheden efter Brexit.

Dermed undgik man at indhente tilbud på logistik midt i en presset situation.

Bjarke Roost er ansvarlig for EET Groups lagre og forsyningskæder. Foto: Jacob Nielsen
Bjarke Roost er ansvarlig for EET Groups lagre og forsyningskæder. Foto: Jacob Nielsen

Flere kriser på vej

Siden Brexit er der kun kommet flere kriser til. Netop derfor giver det mening at satse på langvarige relationer til sine samarbejdspartnere, siger professor Aseem Kinra.

”Der har lige været Covid-19-pandemi, men næste gang bliver det noget andet, der forstyrrer din forretning. Du skal have en lang relation for at hjælpe dig med at overkomme kriserne,” siger han og fortsætter:

”Det er ikke en kortsigtet mulighed at bringe produktionen nærmere markedet, så man skal forberede sig på at leve med kriser og gøre forsyningskæderne robuste,” siger han.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic