Et første kig på ny digital platform

DACHSER digitaliserer sit udbud af logistiktjenester. DACHSER-platformen er et digitaliseringsprojekt, der omfatter hele virksomheden og er dermed en central byggesten i et grundlæggende redesign af kundeoplevelsen. På transport- og logistikmessen i München fik kunder og andre interesserede et første glimt af platformen, som vil være tilgængelig for alle kunder fra 2024.

Fra koncept til platform: den nye DACHSER-platforms grænseflade.
Fra koncept til platform: den nye DACHSER-platforms grænseflade.

I mange år har DACHSER internt udviklet software og systemer, der er fuldstændig skræddersyet til kundernes behov. DACHSER-platformen er den logiske videreførelse af denne filosofi. Platformen udvikles i øjeblikket i et agilt projektmiljø, det vil sige i direkte samspil med udvalgte pilotkunder.

Gennemsigtig totalløsning

DACHSER-platformen samler de serviceydelser, som forretningsområderne Road Logistics og Air & Sea Logistics tilbyder, i en brugervenlig og moderne grænseflade. Suppleret med innovationer som sporing på tværs af alle fragtruter hele vejen fra afsender til modtager skaber det en skræddersyet, digital totalløsning for kunderne. Dermed tager DACHSER et stort skridt hen imod fuldstændig gennemsigtige vare- og datastrømme, især for interkontinentale transporter med forskellige transportformer.

DACHSER-platformen udvikles iterativt og i direkte samspil med kunderne.

Produktudviklingen finder sted i iterative test- og udviklingsfaser. Siden projektets start er der blevet gennemført intensive forskningsfaser, som har til formål at afdække kundernes behov og indhente feedback på produktdesignet. Pilotkunder har allerede arbejdet med en første version af platformen siden april 2023. Alle forskningsresultater indarbejdes altid i den efterfølgende udviklingsfase. Denne måde at tænke og arbejde på er udtryk for en agil digital tankegang, som DACHSER er ved at udbrede i hele virksomheden som led i sin digitaliseringsstrategi.

Ralf Messing, Team Leader eLogistics Consulting hos DACHSER, demonstrerer dashboardet på logistikmessen i München.
Ralf Messing, Team Leader eLogistics Consulting hos DACHSER, demonstrerer dashboardet på logistikmessen i München.

Fokus på transport- og logistikmessen i München 2023

Der var mulighed for at få et første indtryk af den nye platform på den førende transportmesse i München. Kunder, andre interesserede og repræsentanter fra pressen kunne få mere at vide om projektets vision, udvikling og køreplan på interaktive skærme.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic