Tilbage

Næste skridt for DACHSER & FERCAM Italia

I august 2023 begyndte etableringen af et joint venture mellem DACHSER og FERCAM i Italien. Samarbejdet fortsætter, og den 28. marts 2024 erhvervede DACHSER 80 procent af aktierne i joint venture-selskabet DACHSER & FERCAM Italia. Dermed fuldender den sydtyske logistikleverandør overtagelsen af majoriteten i FERCAMs stykgods- og kontraktlogistikdivisioner.

DACHSER og FERCAM udvider samarbejdet.
DACHSER og FERCAM udvider samarbejdet.

Efter Europa-Kommissionens gennemgang og godkendelse i henhold til konkurrencelovgivningen i november 2023 begyndte FERCAM arbejdet med at udskille to af sine divisioner – Distribution og Logistics med næsten 1.000 medarbejdere på 43 lokationer i Italien – fra resten af virksomheden med henblik på at etablere en uafhængig organisation for stykgods- og kontraktlogistikoperationer i Italien. Joint venture-selskabet, som er kendt under navnet DACHSER & FERCAM Italia, påbegyndte sine aktiviteter i begyndelsen af året. Efter en overgangsperiode indtrådte DACHSER i virksomheden den 28. marts 2024, og købet blev gennemført.

Dette opkøb styrker vores ekspertise i betjening af kunder i hele Europa med ensartede standarder for kvalitet og præstationer.

Burkhard Eling, CEO for DACHSER

Udover 20 procent af aktierne i joint venture-selskabet beholder FERCAM S.p.A. hele ejerskabet i divisionerne FERCAM Transport (national og international vej- og jernbanetransport), FERCAM Air & Ocean og FERCAM Special Services (kunst, messer og events, bortskaffelse og flytning samt arkiv- og dokumenthåndtering), herunder alle internationale datterselskaber.

"DACHSER & FERCAM Italia fuldender vores europæiske netværk til transport og oplagring af industri- og forbrugsvarer," udtaler Burkhard Eling, CEO for DACHSER. "Dette opkøb styrker vores ekspertise i betjening af kunder i hele Europa med ensartede standarder for kvalitet og præstationer. Af samme grund vil vi også investere i logistikkapacitet, digitalisering, klimaindsats og især i vores medarbejdere i Italien."

"Videreførelsen af stykgods- og kontraktlogistikforretningen som en del af DACHSER-netværket er det rigtige skridt at tage for at sikre en positiv udvikling og fremtidig vækst i Italien og Europa," tilføjer Hannes Baumgartner, Managing Director for FERCAM. "Det tillidsfulde samarbejde, vi har haft i to årtier, bekræfter, at disse to familieejede virksomheder planlægger langsigtet og bygger på de samme værdier. Det har på alle måder gjort det lettere at udskille det nye selskab, DACHSER & FERCAM Italia."

Nu starter integrationen i DACHSERs netværk

DACHSER og FERCAM kan se tilbage på 20 års partnerskab. I den periode har den familieejede italienske virksomhed med base i Sydtyrol distribueret stykgodsforsendelser med industri- og forbrugsvarer fra DACHSERs europæiske netværk i Italien og overladt tilsvarende forsendelser fra Italien til det europæiske netværk. Den fulde integration i DACHSERs systemer og processer kan nu påbegyndes.

"DACHSER & FERCAM Italia er særdeles godt positioneret på det italienske marked for stykgods- og kontraktlogistik takket være det erfarne ledelsesteam under Managing Director Gianfranco Brillante, selskabets kompetente og motiverede medarbejdere og dets moderne logistikfaciliteter og -systemer," fortæller Alexander Tonn, COO Road Logistics hos DACHSER.

Videreførelsen af stykgods- og kontraktlogistikforretningen som en del af DACHSER-netværket er det rigtige skridt at tage for at sikre en positiv udvikling og fremtidig vækst i Italien og Europa.

Hannes Baumgartner, Managing Director for FERCAM

Majoritetsovertagelsen af FERCAMs forretning inden for stykgods og kontraktlogistik er det tredje store opkøb, som DACHSER har foretaget for at udvide sit transport- og logistiknetværk i Europa efter Graveleau (Frankrig, 1999) og Azkar (Spanien, 2013). DACHSERs forretningsenhed European Logistics har ikke egne afdelinger i Italien, så der opstår ingen overlap mellem faciliteter. Alle medarbejdere i FERCAMs divisioner Distribution og Logistics er blevet overført til joint venture-selskabet DACHSER & FERCAM Italia.

Gennem forretningsenheden Food Logistics, der håndterer transport og opbevaring af kølede og ikke-kølede fødevarer, har DACHSER været repræsenteret i Italien siden 2017 med tre afdelinger og ca. 270 medarbejdere. DACHSER Italy Food Logistics vil fortsat operere uafhængigt på markedet under ledelse af Country Manager Roberto Specos.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic
return true; } return false; }