Større end at flytte gods fra A til B

At holde den globale økonomi i bevægelse ved at transportere varer over hele verden er drivkraften for mange i logistikbranchen, når de går på arbejde. Men Claus Hansen, CEO for Baton Transport, ville gøre en forskel, og da han ligesom andre transportvirksomheder indså omfanget af den chaufførmangel, der blussede op i 2022, vidste han, at det var tid til at skride til handling.

To af kvinderne fra ”Trucking for Equality” – et projekt baseret på netværksdannelse, engagement og innovative idéer.
To af kvinderne fra ”Trucking for Equality” – et projekt baseret på netværksdannelse, engagement og innovative idéer.

Ifølge en IRU-rapport, der blev offentliggjort i november 2022, er chaufførmanglen en stor trussel mod mobiliteten i Europa og dermed også den globale økonomi. I rapporten fremhævede den internationale organisation for vejtransport, at hvis der ikke bliver indført nogle tiltag, som kan gøre erhvervet som lastbilchauffør mere attraktivt, kan Europa stå til at mangle over to millioner chauffører inden 2026, hvilket påvirker halvdelen af al godstransport. Claus Hansen, CEO for Baton Transport, har en tilgang, der taler ind i den pakke af tiltag mod chaufførmangel, som IRU og International Transport Workers' Federation (ITF) kunne præsentere i sommeren 2023. Det er tiltag som at opbygge mere sikre parkeringsområder med bedre faciliteter, tilskynde flere kvinder og unge til erhvervet og forbedre behandlingen af chauffører og den generelle opfattelse af erhvervet.

”Jeg vil bruge Baton og vores netværk til noget større end at flytte gods fra A til B,” siger Claus Hansen, når han beskriver projektet ”Trucking for Equality” – et projekt baseret på netværksdannelse, engagement og innovative idéer. I løbet af sommeren blev projektet skudt i gang, da de første fem kvinder fra Indien ankom til Europa for at uddanne sig til lastbilchauffører og køre for Baton Transport.

Baton Transport har kørt for DACHSER Denmark siden 2011 og er blevet en vigtig partner med flere daglige langdistancetransporter ud i Europa. Noget, de to virksomheder har til fælles, og som afspejles i deres samarbejde, er deres fokus på innovation, hvor begge parter arbejder løsningsorienteret og støtter hinanden med ekspertise og rådgivning.

”Chaufførmanglen er en realitet, som vi er nødt til at forholde os til. Som en stor transportvirksomhed skal vi støtte vores partnere, det vil sige transportvirksomheder og vognmænd, i at finde kvalificeret arbejdskraft. Den måde, Baton Transport håndterer problemet på, er inspirerende, og vi er glade for at have en så engageret og innovativ partner,” siger Peter Hut, Country Manager for DACHSER Denmark European Logistics.

Som en stafet

Den innovative del af Baton Transports netværk er de mere end 100 chaufførhubs, der ligger strategisk placeret rundtom i Europa – fra Lissabon i syd til Umeå i nord – hvor lastbilen gives fra den ene chauffør til den næste ligesom en stafet. Disse hubs tilbyder chaufførerne et sted at gå på toilettet, vaske tøj og lave mad – en unik hjemmebase for chauffører, der ellers måtte nøjes med de faciliteter, der er tilgængelige hos kunder og på rastepladser.

"Vi vil aldrig kunne ændre på, at europæiske langdistancechauffører er væk hjemmefra i længere tid, men vi kan forsøge at skabe gode vilkår for dem undervejs."

”Den traditionelle måde at drive langdistancetransport på har udviklet sig i retning af øget effektivitet, men med færre ressourcer. Det skal gå hurtigt, men transittiderne skal være præcise,” siger Claus og fortsætter: ”Vi vil aldrig kunne ændre på, at europæiske langdistancechauffører er væk hjemmefra i længere tid, men vi kan forsøge at skabe gode vilkår for dem undervejs.”

De første fem kvinder ankom til Ungarn i løbet af sommeren for at påbegynde deres uddannelse som lastbilchauffører.
De første fem kvinder ankom til Ungarn i løbet af sommeren for at påbegynde deres uddannelse som lastbilchauffører.

Trucking for Equality

Batons transportnetværk og hubs har været en central søjle i Trucking for Equality sammen med et netværk ved navn ”Responsible Trucking”, der er sammensat af CSR Europe og som Baton Transport har været medlem af i to år. Med sit fokus på at skabe bedre arbejdsforhold for lastbilchauffører har netværket været en stærk bidragyder til at starte Trucking for Equality.

”Jeg fandt ud af, at der var NGO’er i Indien, som allerede brugte mobilitet som en vej til at få ressourcesvage kvinder ind på arbejdsmarkedet og give dem empowerment. Det stod klart for mig, at Baton skulle blive en del af den kæde, hvor vi i samarbejde med NGO’er kunne gøre kvinderne klar til at blive lastbilchauffører, så Baton kan tilbyde dem arbejde i Europa,” forklarer Claus.

Efter først at have præsenteret sit forslag for Responsible Trucking gik Claus videre gennem forskellige kontakter i Indien for at nå ud gennem lokale NGO'er og sprede budskabet om det, der nu kaldes "Trucking for Equality". Det har været en lang proces siden idéfasen, og i løbet af sommeren ankom de første fem kvinder fra Indien til Budapest i Ungarn for at starte deres uddannelse hos Baton Transport.

”Skal jeg ikke kunne køre lastbil, bare fordi jeg er kvinde?”

Ayesha Khamer forlod Indien og et job i it-branchen for at køre lastbil i Europa. Hun er en af de første fem kvinder, der ankom til Ungarn i løbet af sommeren for at påbegynde sin uddannelse som lastbilchauffør hos Baton Transport. Med drømme om at bo i Europa og en stærk forkærlighed for at køre, var der ingen tvivl at spore hos Ayesha, da muligheden for at få et job som lastbilchauffør i Europa bød sig: ”For mig var det en drøm, der blev til virkelighed. Nu får jeg en bedre løn og kan forsørge min familie i Indien.”

Ayesha vidner om de synspunkter, som hun er vokset op med, hvad det angår kvinders roller i transportbranchen. ”I Indien forventer man ikke, at kvinder kører lastbil, det betragtes som værende usikkert. Men hvad betyder det egentlig: Kan jeg ikke køre lastbil, bare fordi jeg er kvinde?" siger Ayesha og fortsætter: ”Takket være projektet kan jeg vise, at jeg er i stand til alt og kan realisere mine drømme, og jeg håber virkelig, at jeg kan være en rollemodel for andre kvinder i Indien."

Men denne holdning til kvinder i transportbranchen rækker langt ud over Indien. Når Claus fortæller om, hvordan projektet er blevet modtaget i offentligheden, er han stødt på både positive og negative tilkendegivelser. ”Jeg har fået kommentarer om, at kvinder ikke kan køre lastbil, eller at nu er mandlige medarbejdere fra tredjelande ikke billige nok – nu skal der kvinder til. Sådan er det naturligvis ikke. Vores grundlæggende princip er lige løn for lige arbejde,” siger Claus. Faktisk er Baton Transports investering for at uddanne de kvindelige chauffører større, da de ikke har samme erhvervserfaring som deres mandlige kolleger, fordi de ikke har haft de samme muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. "Men det er ikke omkostningerne, der betyder noget: Fokus er, at vi forsøger at finde en løsning på chaufførmangel og samtidig bidrage positivt i problematikken omkring ligestilling," siger Claus.

Claus Hansen, CEO for Baton Transport, vil bruge Batons netværk til noget større end at flytte gods fra A til B.
Claus Hansen, CEO for Baton Transport, vil bruge Batons netværk til noget større end at flytte gods fra A til B.

Inspiration til andre virksomheder

Projektet, der stadig er i opstartsfasen, har ambitiøse mål for fremtiden. Planen er, at de første fem kvinder snart skal ud at køre i Batons netværk i unikke kvindeteams for at gøre arbejdsdagen for kvinderne så tryg som muligt. I løbet af efteråret vil yderligere ti kvinder blive opdelt i to hold og tage hul på deres uddannelse. Så tager rekrutteringsprocessen en pause for at give tid til evaluering og tilpasse konceptet, hvor det behøves.

”Der er ting, vi ikke kan sige endnu. Vi har ikke erfaring med at arbejde på denne måde, og derfor lærer vi hele tiden, så vi kan forbedre os,” siger Claus. Inden for de næste fem år er planen, at 800 kvinder skal gennemføre træningen og arbejde inden for netværket.

Men Claus’ vision for projektet rækker langt ud over Baton Transport og Europa. ”På den ene side vil jeg inspirere andre aktører i transportbranchen til at tænke anderledes og se det potentiale, der eksisterer rundtom i verden. Men frem for alt ser jeg, at historien er fuldendt, hvis vi kan udstyre kvinderne med nogle kompetencer, så de i fremtiden kan vende tilbage til Indien, hvor de kan bringe deres færdigheder i spil og fortsætte med at udvikle branchen der."

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic