De former fremtiden gennem kodning

DACHSERs CDO Stefan Hohm (tv.) og CEO Burkhard Eling (th.)

Ved at skabe gennemsigtige processer, sporing af forsendelser i realtid, korte svartider og nøjagtig styring af forsyningskæder på tværs af lande og kontinenter kan digitalisering løfte logistikken til et nyt niveau. Hvad betyder det for DACHSERs netværk? Og hvad får kunderne ud af det? Det spørger vi DACHSERs CEO, Burkhard Eling, og CDO, Stefan Hohm, om.

Både vores arbejdsliv og fritid bliver mere og mere digitaliseret. Hvordan ser det ud hos DACHSER?

Stefan Hohm: Når det handler om den digitale omstilling, har vi groft sagt fokus på tre kerneområder. For det første en konsekvent, men altid pragmatisk digitalisering af forretningsprocesser og udvikling eller levering af værktøjer og løsninger, der giver kunder, medarbejdere og partnere en håndgribelig merværdi. For det andet den løbende modernisering af vores egne kernesystemer til transport og lagerstyring. Her fungerer IT-afdelingen som koordinator, da denne opgave i stigende grad omfatter sikker integration af tredjepartssystemer. Og for det tredje er det vigtigt at få medarbejderne engageret i denne rejse og skabe et "digitalt mindset" – det vil sige en positiv digitaliseringskultur – i virksomheden. Vi arbejder meget hårdt på alle tre kerneaspekter af digitaliseringen, og vi kan allerede se, at der sker fremskridt.

Burkhard Eling: Disse tre områder af den digitale omstilling gør det klart, at vi som en virksomhed med flere lag er nødt til at tænke meget længere end de teknologiske spørgsmål. Det er ikke nok bare at ændre processer og systemer – vi er også nødt til at se på, hvordan vi tænker, hvordan vi samarbejder, og hvordan vi effektivt kan udnytte digitaliseringens muligheder og potentiale i vores daglige arbejde til gavn for vores virksomhed og vores kunder.                                                                                      

Når vi taler digitalisering: Hvordan er forudsætningerne i DACHSER for at blive endnu mere digitale?

Burkhard Eling: DACHSER lagde allerede stor vægt på systemer og gennemsigtig dataudveksling på et tidspunkt, hvor andre aktører stadig var helt analoge. Det har betydet, at vi gennem årene har været i stand til at afsætte interne ressourcer til at udvikle software og systemer, der er skræddersyet præcist til vores kunders og netværkets behov.

Stefan Hohm: Det har gjort det muligt for os på et meget tidligt tidspunkt at opbygge stor ekspertise i processer, i operationel implementering og i informationslaget ovenover, altså programmet eLogistics. Det kan vi nu med stor fordel bygge videre på. Og der er meget i støbeskeen. For eksempel arbejder vi på at muliggøre datastrømme, der omfatter hele processen fra start til slut, især for interkontinentale transporter, som benytter flere transportformer. Der er også stadig for mange papirdokumenter i omløb, og automatiseringsniveauet i logistikfaciliteter og -processer er ofte ret lavt. Derfor er der stadig meget gentaget, manuelt arbejde.

Burkhard Eling: Samtidig øges kravene til gennemsigtighed og tilpasningsevne samt til effektiv og bæredygtig anvendelse af knappe ressourcer. Vi er derfor i endnu højere grad nødt til at tænke og handle digitalt på alle områder.

I hvor høj grad har de seneste kriser påvirket DACHSERs digitaliseringsstrategi?

Burkhard Eling: De har helt sikkert tjent til igen at øge bevidstheden om betydningen og nødvendigheden af digitalisering. Jo bedre information der findes i netværket om den aktuelle situation og om usædvanlige hændelser, jo hurtigere og mere målrettet kan vi reagere. At identificere svage punkter tidligt og finde løsninger – det er, hvad kunderne forventer af deres logistikpartner i udfordrende tider.

Stefan Hohm: Et spørgsmål, der fylder meget for vores kunder, er, hvordan de kan opbygge større modstandsdygtighed i deres forsyningskæde. Udover at opbygge transparent lagerstyring på vores lagre spiller digitale teknologier også her en vigtig rolle. Når der opstår forstyrrelser i forsyningskæden, kan større gennemsigtighed kombineret med hurtig og præcis information forkorte reaktionstiden. Kunder fra byggemarked-, kosmetik- og modebrancherne arbejder i øjeblikket intenst på omnichannel-salgskoncepter, der stiller høje krav til en logistikpartners IT-kapacitet. Vi oplever også stor interesse for CO2-neutral levering til butikker i centrum af større byer som en del af vores koncept DACHSER Emission-Free Delivery.                                                              

Burkhard Eling: Vi har lanceret forskningsprojekter om bestemte emner, for eksempel kunstig intelligens og digitale tvillinger, i vores DACHSER Enterprise Lab i samarbejde med Fraunhofer IML. Vi har også oprettet et dedikeret internt kompetencecenter for datavidenskab og maskinlæring, som allerede har implementeret en række algoritmer i praksis – senest til maskinklassificering af B2C-leveringsadresser.

Interview with: Burkhard Eling og Stefan Hohm
Henholdsvis CEO og CDO for DACHSER
Jo flere grænseflader der findes i den digitale verden, jo mere presserende bliver spørgsmålet om cybersikkerhed. Hvordan ser det ud hos DACHSER?

Burkhard Eling: Antallet af cyberangreb er steget hurtigt i de senere år, så sikkerheden af vores software og vores digitale infrastruktur har højeste prioritet. Med ISO 27001-certificeringen og vores IT-setup har konsulenterne fra Gartner bekræftet, at vi her har en vis modenhed i forhold til konkurrenterne. Men vi må aldrig læne os tilbage og hvile på laurbærrene – vi skal altid afveje alle risici omhyggeligt.

Stefan Hohm: Vi vil transformere centrale software- og hardwarestrukturer inden for IT  med fokus på sikkerhed for at øge tilgængeligheden og samtidig opnå større fleksibilitet og opretholde den forbedrede skalerbarhed af vores programmer.

Hvor fører DACHSERs digitale rejse os hen?

Burkhard Eling: Digitalisering spiller en afgørende rolle for vores evne til pålideligt at opfylde vores mission i fremtiden. I overensstemmelse med kundernes krav til brugervenlighed og gennemsigtighed er vi i færd med at videreudvikle vores eLogistics-applikationer til ordreafgivelse og sporing af forsendelser til én integreret digital kundeplatform. De første tilbagemeldinger fra testkunder viser, at vi er på rette vej, selvom vi kun lige er begyndt.

Stefan Hohm: Et andet banebrydende skridt var vores opkøb sidste år af kasasi, en leverandør af logistiksoftware, der blev grundlagt i 2009. De udvikler innovativ software, som optimerer og øger gennemsigtigheden af transportprocesser på vej, sø og jernbane. Det betyder, at vi kan tilbyde vores medarbejdere i planlægningsafdelingen såvel som vores kunder digital merværdi i forbindelse med transportplanlægning og sporing af og kontrol med forsendelser. For eksempel kan vi tage telematikdata fra vores mere end 8.500 veksellad og 5.000 trailere, kombinere dem med forsendelses- og planlægningsdata fra vores centrale transportstyringssystem, Domino, og derefter analysere dem og strukturere dem på en overskuelig måde.

Hvad er DACHSERs mål med sin digitale udvikling?

Burkhard Eling: Vores målbillede for 2030 sætter kursen. Vi ønsker, at vores kunder og partnere skal se os som den mest digitaliserede logistikudbyder, som de kan regne med som foregangsvirksomhed inden for innovation på alle områder, samtidig med at vi lever op til vores høje standarder som brancheførende med hensyn til kvalitet. Som global logistikudbyder er vi i stand til at kortlægge dør-til-dør-forsendelser på tværs af forskellige transportformer i et enkelt system og har til enhver tid fuld gennemsigtighed i vores netværk.

Stefan Hohm: Hvis vores kunder siger: "Jeg foretrækker at samarbejde med DACHSER, fordi de tilbyder den mest professionelle, den mest robuste, den mest bekvemme løsning", så har vi gjort mange ting rigtigt. Og det er netop vores mål.

Læs om DACHSERs målbillede for 2030 her.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic