EU’s emissionshandelssystem bliver udvidet

EU's emissionshandelssystem (EU ETS) bliver udvidet, og det berører skibsfarten. Vi giver et overblik over, hvordan det påvirker logistikken.

En af EU’s vigtige målsætninger er at gøre Europa klimaneutralt inden 2050. For at nå dette mål har Europa-Kommissionen udarbejdet en omfattende handlingsplan, hvor europæiske transportformer – herunder skibsfarten – er omfattet. Ifølge handlingsplanen skal emissioner relateret til transport reduceres med 90 procent inden 2050. Europæisk søtransport står for omkring 13 procent af de samlede drivhusgasemissioner fra transportsektoren.

Gennem forskellige foranstaltninger iværksat af EU og Den Internationale Søfartsorganisation har industrien allerede i årevis arbejdet på at reducere sine emissioner. Nu har EU besluttet, at det europæiske emissionshandelssystem (EU ETS) fra 2024 skal udvides til også at omfatte søtransport. Hidtil har systemet primært berørt lufttrafikken i Europa.

Fra 2024 vil rederier med store skibe, der ankommer til havne i EU, gradvist skulle begynde at købe emissionskvoter for deres drivhusgasemissioner. For ruter mellem to havne i EU vil hele sejladsen være omfattet af emissionshandelssystemet. Når der sejles mellem en EU-havn og en havn i et tredjeland, vil det gælde halvdelen af ruten. Forpligtelsen til at købe kvoter vil blive indført i etaper.

I 2024 skal rederier købe forureningskvoter, der dækker 40 procent af deres emissioner. I 2025 vil tallet stige til 70 procent, og fra 2026 vil alle emissioner være underlagt en afgift. Rederierne forbereder sig i øjeblikket på de nye regler og har allerede meddelt, at de i nogle tilfælde vil sende omkostningerne videre til industrien.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine forsendelser, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic