Sådan skaber du en innovationskultur

Skriver du dine idéer ned? Hvis ja, får du så gjort noget ved dem? For de fleste af os er svaret nok et vagt ”nogle gange” eller ”af og til”. Bevares, du laver måske en brainstorm i ny og næ, men hvad skal der til for, at du får skrevet dine store og små idéer ned, så de ikke farer vild på vej til langtidshukommelsen? I en moderne verden præget af kriser er innovation nøglen til at forblive konkurrencedygtig – og måske sidder du med en idé, der kan ruste din virksomhed til fremtiden.

DACHSER har skabt en digital platform til indsamling og behandling af idéer.
DACHSER har skabt en digital platform til indsamling og behandling af idéer.

I Danmark er vi ret innovative. Det er ikke bare noget, vi selv siger – det viser EU’s seneste Innovation Scoreboard for 2023. Scoreboardet giver en oversigt over EU-medlemslandenes innovative profiler, og her ligger Danmark helt i top. Men hvordan ser det ud på din arbejdsplads? Hvordan får I skabt en innovativ kultur, så I ikke går glip af vigtige udviklingsmuligheder?

Logistikvirksomheden DACHSER arbejder strategisk med innovation. Hos DACHSER defineres innovation som en virksomhedens evne til at optimere deres logistikprocesser på en måde, der kortlægger deres kunders krav og imødekommer dem i form af bedre logistiktjenester. For at nå dette mål fokuserer logistikudbyderen på it-understøttede processer og systemer, investerer i uddannelse og udvikling af sine medarbejdere og opretholder tætte kundeforhold.

Digital platform til idéer

Ved at investere i en digital platform, hvor medarbejderne kan indsende idéer, får de mulighed for at forme virksomhedens fremtid og forbedre deres egen og kollegaernes arbejdsdag. Tanken er, at innovation starter hos medarbejderne lokalt og spredes udad og opad igennem organisationen. Det er nemlig ofte i mødet med udfordringer i løbet af arbejdsdagen, at nogle af de mest innovative idéer opstår.

"Jeg oplever, at medarbejderne gerne vil bidrage til en bedre hverdag for sig selv og sine kollegaer, hvis de oplever, at de faktisk kan gøre en forskel både lokalt og i netværket."

”Innovation er en af vores kerneværdier og grundlaget for vores succes,” fastslår Peter Hut, Country Manager for DACHSER Denmark. ”Ved at etablere et innovationsprogram, som alle medarbejdere i virksomheden har adgang til, har vi vendt frustrationer i hverdagen til optimeringsmuligheder, som vi handler på. Vi tror på, at de bedste idéer kommer fra dem, der er tættest på vores kunder og processer. Derfor investerer vi på flere niveauer i at skabe et miljø, hvor der er plads til nytænkning – og den investering kommer hundredfold igen, når den gør, at vi kan blive ved med at optimere vores processer og samtidig øge trivslen blandt vores medarbejdere.”

Rikke Strøm er en af DACHSERs cirka 10 nordiske og globalt 156 kontaktpersoner for innovation.
Rikke Strøm er en af DACHSERs cirka 10 nordiske og globalt 156 kontaktpersoner for innovation.

Kontaktpersoner griber idéerne

De indsendte idéer går igennem en nøje struktureret proces. De vurderes af de respektive kontaktpersoner for innovation, der kan hjælpe med at modne idéen og bringe den videre til en lokal komité sammensat af medarbejdere med forskellige fagområder. Hvis den har potentiale i det nordiske netværk, bliver den vurderet af en nordisk komité, og endelig kan den blive implementeret i det europæiske netværk for vejtransport eller det globale sø- og luftfragtnetværk.

”Det handler om at holde øjne og ører åbne,” fortæller Rikke Strøm, der er en af DACHSERs cirka 10 nordiske og globalt 156 kontaktpersoner for innovation. Hun har oplevet, at der opstår mange gode idéer i hverdagens små samtaler mellem kollegaerne – men det falder ikke alle naturligt at nedfælde deres idéer. ”Det er vigtigt at kommunikere i organisationen, at det ikke behøver at være en færdig idé, og at vi kan hjælpes ad med at sætte flere ord på idéen og videreudvikle den. Jeg oplever, at medarbejderne gerne vil bidrage til en bedre hverdag for sig selv og sine kollegaer, hvis de oplever, at de faktisk kan gøre en forskel både lokalt og i netværket.”

Rikkes kollega i det nordiske innovationsnetværk Thomas Carstens supplerer: ”Det handler om at få mobiliseret folk, og her er det en forudsætning, at idégiveren føler sig hørt. Vi har ikke en autoritetsperson til at bestemme, om der skal arbejdes videre med idéen eller ej. På den måde kan vi skabe et miljø, hvor alle medarbejdere har tillid til, at deres bidrag bliver behandlet med respekt og seriøsitet, hvor der bliver arbejdet videre med deres idéer, og hvor de har mulighed for at tage ansvar for virksomhedens succes.”

Balancen mellem information og overinformation

Som kontaktperson i logistikvirksomhedens innovationsnetværk afsætter Rikke og Thomas i gennemsnit et par timer om ugen til at samle op på idéer, have kontakt til det nordiske og globale netværk og give idégiverne besked om den videre proces. Samtidig er de tovholdere på lokale kampagner målrettet deres kollegaer i Hvidovre og Kolding.

”Det handler om at bevare opmærksomheden omkring innovation, men samtidig udøve mådehold i informationsflowet, så kollegaerne ikke får tudet ørerne fulde og bliver døve for projektet og dets gode budskaber,” fortæller Rikke.

På den digitale innovationsplatform kan medarbejderne læse og interagere med hinandens idéer. Opsætningen af platformen minder på den måde om et socialt medie – og det kan forhåbentlig være med til at fjerne nogle af de barrierer, der kan opstå i processen med at oprette en idé.

”Den transparens kan måske virke overvældende for nogen, men den muliggør vidensdeling mellem filialerne i Norden,” siger Thomas, og Rikke deler sit syn på implementeringen af en innovationskultur: ”For mig er det en succes, når mine kollegaer bliver ved med at have lysten til at dele deres idéer. Den dag, folk ikke længere opretter idéer, er det, fordi de ikke tror på projektet – og så har vi et problem,” siger Rikke.

Thomas Carstens er en af DACHSERs cirka 10 nordiske og globalt 156 kontaktpersoner for innovation.
Thomas Carstens er en af DACHSERs cirka 10 nordiske og globalt 156 kontaktpersoner for innovation.

Inspiration til andre virksomheder

Country Manager Peter Hut håber, at DACHSERs indstilling til innovation kan være en inspiration til andre virksomheder.

”Innovationskulturen i vores virksomhed bygger på åbenhed og tillid,” udtaler han. ”Vi har en ambition om, at vi kan forme virksomhedens fremtid i tæt samarbejde med medarbejderne, og jeg håber, at vi virksomheder kan lære af hinanden og blive ved med at innovere, for selv de mindste ændringer i vores daglige arbejdsrutiner og kundeservice kan få stor indflydelse på vores forretning. Så kan vi også bevare vores førsteplads i innovationsindekset,” afslutter Peter med et glimt i øjet.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic