Tyskland hæver vejafgifterne

Den tyske forbundsregering har besluttet at hæve vejafgifterne for lastbiler den 1. december 2023. Stigningen gælder for lastbiler med en totalvægt på mere end 7,5 tons. Hvor meget afgiften hæves, afhænger af det enkelte køretøjs specifikationer.

Vejafgiften, også kaldet Maut, er en fast statslig afgift, som DACHSER som logistikudbyder ikke har nogen indflydelse på. Stigningen i vejafgiften skyldes nye tyske regler for CO2-tillæg, der udgør en ny vejafgiftssats for de eksterne omkostninger ved transportrelateret CO2-udledning. Ligesom de nuværende delvise vejafgiftssatser vil tillægget blive opkrævet som et beløb i eurocent pr. kørt kilometer, og det vil blive faktureret som en samlet afgift. Især køretøjets CO2-emissionsklasse, vægt, antal aksler og forureningsklasse er afgørende for tillæggets størrelse.

Desuden vil emissionsfri lastbiler fortsat være undtaget fra vejafgiften for lastbiler indtil udgangen af 2025 for at fremskynde overgangen til elektriske lastbiler inden for vejtransport.

Fra 1. juli 2024 skal der også betales vejafgift for lastbiler med en totalvægt på ned til 3,5 tons. Vi vil informere om dette løbende. Derudover arbejder følgende lande på lignende lovændringer: Østrig, Tjekkiet, Danmark, Ungarn og Schweiz.

Har du spørgsmål til den nye vejafgift, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

DACHSER på verdensplan
Kontakt os
Kontakt Maria Andersen Communications Consultant Nordic